Exp
ตารางพีเจ CLUBZONEZAA
เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  

08.00-09.00
PJ.รับเชิญ PJ.รับเชิญ PJ.รับเชิญ PJ.รับเชิญ PJ.รับเชิญ PJ.รับเชิญ PJ.รับเชิญ
09.00-12.00 พี่ออโต้ พี่ออโต้ พี่ออโต้ พี่ออโต้ พี่ออโต้ PJ.รับเชิญ PJ.รับเชิญ
12.00-14.00 น้องออโต้ น้องออโต้ น้องออโต้ น้องออโต้ น้องออโต้ PJ.รับเชิญ PJรับเชิญ
14.00-16.00 น้องออโต้ น้องออโต้ น้องออโต้ น้องออโต้ น้องออโต้ pj.รับเชิญ pj.รับเชิญ
16.00-19.00 pj.รับเชิญ pj.รับเชิญ pj.รับเชิญ pj.รับเชิญ pj.รับเชิญ  pj.รับเชิญ pj.รับเชิญ
19.00-22.00 PJ.มิ้น PJ.มิ้น PJ.มิ้น PJ.มิ้น PJ.มิ้น PJ.มิ้น PJ.มิ้น
22.00 01.00 PJ.มิ้น PJ.มิ้น PJ.มิ้น PJ.มิ้น PJ.มิ้น PJ.มิ้น PJ.มิ้น
01.00-08.00 PJ ฟาร์ PJ ฟาร์ PJ ฟาร์ PJ ฟาร์ PJ ฟาร์ PJ ฟาร์ PJ ฟาร์
 


วิทยุออนไลน์ นี้ จัดทำขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ฝึกทักษะในการจัดรายการ ของบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่มีใจรัก ในอาชีพนักจัดรายการวิทยุ โดยมิได้แสวงหาผลกำไรทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม เพลงทุกเพลงที่ใช้เปิดในรายการ เป็นการเปิดเพื่อติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิได้มีการ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือ เผยแพร่เพลง ด้วยวิธีการดาวน์โหลด... โดยยึดหลักตามประมวลกฎหมาย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ทางทีมงานผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนา ในการสนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงแต่อย่างใด เพลงทุกเพลงที่เปิด ในแต่ละสถานี ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางค่ายเพลงนั้นๆ
แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซร์ และ ละเมิดลิขสิทข์ ได้ที่ clubzonezaa2222@gmail.com
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ